[Góc giải đáp] Chủ tịch Hội đồng Quản trị kinh doanh tiếng Anh là gì?

Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là gì, vai trò của chủ tịch hội đồng quản trị như thế nào? Đây là một thuật ngữ được rất nhiều người làm việc trong doanh nghiệp quan tâm. Vậy, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin liên quan về chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là gì nhé!

Thế nào được gọi là chủ tịch hội đồng quản trị?

Chủ tịch hội đồng quản trị là một trong những người có tư cách quản lý doanh nghiệp của công ty cổ phần. Trong đó, chủ tịch hội đồng quản trị bị bãi bỏ chức vụ nếu có quyết định của hội đồng quản trị.

Chủ tịch hội đồng quản trị là vừa là người quản lý công ty cổ phần, vừa có các quyền và nghĩa vụ theo quy chế tại điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014.

Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh được định nghĩa như thế nào?

Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh có thể dịch ra là Chairman of directors hay chairman of the board

Hội đồng quản trị là bộ phận quản lý công ty, có toàn quyền thay mặt công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

Như vậy, về bản chất, Hội đồng quản trị là cơ quan cao nhất trong mỗi Công ty và bắt buộc phải thành lập trong mỗi Công ty.

chủ tịch hội đồng quản trị tiếng anh

Ảnh minh họa.

Thẩm quyền chủ tịch hội đồng quản trị

Thẩm quyền của chủ tịch hội đồng quản trị được quy định tại điều 152 luật doanh nghiệp 2014 rõ ràng như sau:

– Tạo dựng các chương trình và đưa ra kế hoạch hoạt động của một Hội đồng quản trị.

– Chuẩn bị các chương trình, nội dung và tài liệu để phục vụ cho một cuộc họp nào đó.

– Chủ tịch Hội đồng quản trị yêu cầu, thêm vào đó là chủ trì phiên họp từ Hội đồng quản trị.

– Giám sát, theo dõi các quá trình về tổ chức thực hiện những nghị quyết Hội đồng quản trị.

Thực hiện việc tổ chức kế hoạch để xem xét nghị quyết Hội đồng quản trị.

Là chủ tọa trong cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị

– Tuyển dụng thư ký (nếu thấy bắt buộc) với vai trò hỗ trợ Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị để thực hiện nghĩa vụ theo thẩm quyền.

– Ngoài ra, thẩm quyền có thể được đề cập trong điều lệ quy định tại công ty.

chủ tịch hội đồng quản trị tiếng anh

Ảnh minh họa.

Các trường hợp cụ thể sử dụng cụm từ “chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh”?

Trong thực tế, ngoài các thuật ngữ về chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh được sử dụng phổ biến. Thì các cụm từ sử dụng thuật ngữ chủ tịch hội đồng quản trị trong tiếng Anh cũng được sử dụng nhiều không kém, cùng tham khảo trong ví dụ trong nội dung dưới đây:

– Quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là: Powers of the chairman of the board.

– Vai trò và quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là: What are the roles and powers of the Chairman of the Board of Directors?

– Chủ tịch hội đồng quản trị trong tiếng Anh nghĩa là Chairman of the board.

– Chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty cổ phần tiếng Anh là: Chairman of the board of directors in a joint stock company.

– So sánh quyền của Chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc tiếng Anh là: Compare the rights of the chairman of the board and the general director.

– Trong tiếng anh Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần . What does the Chairman of the Board of Directors of a joint-stock company mean in English?

 – Trách nhiệm của chủ tịch hội đồng quản trị – tiếng Anh là: Responsibility of the board chairman.

– Điều kiện làm chủ tịch của Hội đồng quản trị – tiếng Anh là: Conditions of being Chairman of the Board of Directors.

– Chủ tịch hội đồng quản trị phải là cổ đông – tiếng Anh là: The chairman of the board of directors must be a shareholder.

– Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tịch Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần tiếng Anh là: Duties and powers of the Chairman of the Board of Directors in the Company.

chủ tịch hội đồng quản trị tiếng anh

Ảnh minh họa.

Nếu trong tình huống Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì phải làm ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác. Để đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch hội đồng quản trị theo quy định của công ty. 

Nếu kết quả vẫn không có ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị không làm được việc, các nhân sự còn lại có thể tiến hành bầu một người khác trong số các thành viên Hội đồng quản trị tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quá bán.

Như vậy, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người dẫn đầu Hội đồng quản trị, được bầu từ Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị. Các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị do pháp luật quy định nhằm đảm bảo không xảy ra bất cứ vấn đề gì quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị.

Vừa rồi là những thông tin liên quan đến chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là gì? Hy vọng các bạn đã hiểu thêm về chức vụ cao quý này. Đồng thời, chúc cho những ai muốn trở thành chủ tịch hội đồng quản trị sẽ sớm thực hiện được nguyện vọng của mình.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Gumroad - Blog chia sẻ công nghệ, giải trí, tổng hợp
Logo
Enable registration in settings - general