Tìm hiểu vai trò của thanh niên đối với đất nước trong thời đại mới

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vai trò của thanh niên đối với đất nước đang ngày càng được chú trọng. Cụ thể trong dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi nhiều tổ chức, cá nhân đã bày tỏ ý kiến nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong những điều luật. Cùng tìm hiểu chi tiết ngay trong bài viết dưới đây.

Vai trò của thanh niên đối với đất nước

vai trò của thanh niên đối với đất nước

Tại hội nghị “ Tham vấn ý kiến xây dựng Luật thanh niên”, các đại biểu đã thảo luận và bày tỏ mong muốn bổ sung đại ý vai trò của thanh niên đối với đất nước trong nhiều luật chuyên ngành. Đặc biệt các lĩnh vực có sự tham gia trực tiếp của đối tượng thanh niên như: hành chính, giáo dục, dân sự, lao động hoặc y tế,…Những định hướng được đưa ra cần bám sát bối cảnh thực tế của đất nước, nhằm đảm bảo xây dựng và phát triển một thế hệ mới thực sự sáng tạo và có đóng góp lớn cho đất nước.

Quan điểm chung của các nước thuộc khối Thịnh vượng chung chính là nâng cao vị thế và trao cho thanh niên những quyền và lợi ích lớn hơn. Giúp chủ động hơn trong công cuộc xây dựng đất nước, từ đó ổn định nền kinh tế và chính trị trong nước. Đồng thời nâng cao năng lực sáng tạo, tránh sự gò bó, chèn ép trong một khuôn khổ nhất định.

Hiện nay tại Việt Nam, các văn bản pháp luật chưa có điều luật cụ thể về khái niệm “phát triển thanh niên và vai trò của thanh niên”. Tuy nhiên, đây là đối tượng đã được quan tâm và chú trọng từ lâu. Do đó để tạo điều kiện giúp thanh niên phát huy vai trò của mình, các cơ quan Nhà nước cần bổ sung và ban hành các văn bản, chính sách pháp luật liên quan. Từ đó nhấn mạnh một thế hệ thanh niên chuẩn mực cần có trình độ học vấn, việc làm ổn định, giàu lòng yêu nước và đạo đức thương dân, làm chủ công nghệ khoa học, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh.

Đặc biệt các đại biểu còn nhấn mạnh, phải thể hiện tinh thần nguyên tắc, dân chủ trong luật một cách sâu sắc. Các chính sách, pháp luật quy định cần cụ thể hóa vai trò của thanh niên trong xây dựng đất nước. Từ đó giúp thế hệ thanh niên ngày càng nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với bản thân, gia đình, xã hội.

Ngoài ra Nghị quyết 25-NQ/TW đã đề cập và nhấn mạnh thêm về sứ mệnh của thanh niên trong thời đại mới. Cụ thể mỗi cá nhân cần tự rèn luyện, phấn đấu, hoàn thiện bản thân trên nhiều mặt, tích cực tham gia các cuộc vận động yêu nước. Thanh niên cần chủ động, không ngừng học hỏi và nâng cao trình độ, có tác phong công nghiệp, có ý thức giữ gìn truyền thống văn hóa. Trong gia đình giữ được mối quan hệ tốt đẹp với cha mẹ, ông bà, kính trên nhường dưới, nâng cao sức khỏe. 

Có thể nhận thấy vai trò của thanh niên đối với đất nước đã được Đảng và Nhà nước nhấn mạnh, quan tâm từ lâu. Thông qua các văn bản, nghị quyết trên, vị thế của thanh niên đang ngày càng lớn mạnh. Trở thành một thế hệ mới, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh.

Những đề xuất quy định trách nhiệm của thanh niên trong Luật Thanh niên (sửa đổi)

vai trò của thanh niên đối với đất nước

Sau quá trình bàn bạc, thảo luận và thống nhất ý kiến, các đại biểu đại biểu đã đề nghị những sửa đổi cần có trong Luật Thanh niên sửa đổi như sau:

– Thứ nhất, về trách nhiệm đối với bản thân, dự thảo luật mới cần quy định rõ thanh niên phải biết tự giác rèn luyện bản thân, đạo đức, lối sống. Không ngừng học hỏi và có ý chí vươn lên trong cuộc sống, cần cù, sáng tạo trong công việc. Nâng cao sức khỏe và giữ gìn nếp sống văn minh, văn hóa của làng xóm, tránh xa các tệ nạn xã hội.

– Thứ hai, về trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Giữ gìn những nếp sống văn hóa truyền thống, kính trên nhường dưới, biết chăm lo cho ông bà, cha mẹ và các em nhỏ. Gương mẫu trong các hoạt động vì xã hội, cộng động, duy trì cách ứng xử cao đẹp trong tất cả các mối quan hệ trong đời sống thường nhật từ tình bạn, tình yêu; đồng nghiệp, có tấm lòng vị tha, nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn.

– Thứ ba, trách nhiệm đối với Tổ quốc. Giữ vững tinh thần yêu nước, chống giặc ngay cả trong thời bình, sẵn sàng và tình nguyện đi đầu trong các hoạt động vì dân vì nước hoặc khi có sự dẫn dắt, chỉ đạo của Nhà nước. Đảm bảo trật tự an toàn, an ninh xã hội nói chung và tại khu vực mình đang sinh sống. Có ý thức bảo các nền văn hóa đang dần bị mai một.

– Thứ tư, đối với Nhà nước, quan trọng nhất là chấp hành và phổ biến các văn bản pháp luật đến cộng đồng xung quanh. Chủ động đề xuất những ý kiến mới nhằm xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. 

Như vậy có thể thấy vai trò của thanh niên đối với đất nước đang ngày càng được nâng cao và chú trọng. Đây là thế hệ mới, có sức trẻ, khả năng sáng tạo vô cùng đáng kinh ngạc, Do đó cần tạo điều kiện về nhiều mặt, đem đến lợi thế toàn diện để thanh niên có thể góp sức mình trong công cuộc dựng xây, phát triển đất nước trong thời đại mới.

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Gumroad - Blog chia sẻ công nghệ, giải trí, tổng hợp
Logo
Enable registration in settings - general