Tìm hiểu lịch sử: Thời tam quốc Việt Nam thuộc nước nào?

Việt Nam trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước với hơn hàng ngàn năm Bắc thuộc, hơn 100 năm xâm lược của Pháp, Mỹ. Mỗi thời kỳ, nước ta có một tên hiệu khác nhau. Nếu bạn muốn tìm hiểu thời Tam Quốc Việt Nam thuộc nước nào thì cùng đọc bài viết này!

thời tam quốc việt nam thuộc nước nào

Lịch sử thời kỳ Tam Quốc

Tam Quốc là một trong những thời kỳ lịch sử lũng đoạn nhất trong lịch sử Trung Quốc với chiến tranh triền miên. Thời kỳ Tam Quốc bắt đầu từ triều đại nhà Ngụy (năm 220) và kết thúc khi triều đại Đông Ngô sụp đổ (năm 280). Cũng có nhiều người cho rằng, thời kỳ Tam Quốc đã thực sự được xác lập từ năm 190. Đây là khoảng thời gian với các trận chiến giữa vị tướng nổi tiếng Tào Tháo, Tôn Kiên, Lưu Bị, Lữ Bố, Đổng Trác,…Thời kỳ tiếp theo (năm 220 – 263) là sự tồn tại của ba triều đại là Ngụy, Thục và Ngô. Tam Quốc thực sự kết thúc vào năm 280, sau khi nhà Ngụy tiêu diệt nhà Thục vào năm 263, nhà Tấn lật đổ nhà Ngụy năm 266 cùng với việc tiêu diệt nhà Ngô năm 280. Sự lên ngôi của nhà Tây Tấn đã đánh dấu mốc chấm hết cho thời kỳ hỗn chiến này. Như vậy, Tam Quốc được hiểu là sự tồn tại và đấu tranh giữa 03 đất nước trong cùng một thời kỳ, gồm: Tào Ngụy, Thục Hán và Đông Ngô. 

Thời kỳ Tam quốc nổi tiếng với sự xuất hiện của những vị tướng cực kỳ tài ba, vang danh khắp chốn như: Khổng Minh, Lưu Mã Ý,… Tuy nhiên, nó cũng được đánh giá là thời kỳ thảm khốc nhất và vô cùng đẫm máu trong lịch sử Trung Quốc. Những trận chiến tranh khốc liệt, diễn ra thường xuyên đã để lại tổn thất cực kỳ lớn về người và của, hàng trăm ngàn binh lính và dân chúng đã phải bỏ mạng. 

Thời Tam Quốc, Việt Nam thuộc nước nào?

thời tam quốc việt nam thuộc nước nào

Như đã đề cập ở trên, theo lịch sử Trung Quốc, thời kỳ Tam Quốc kéo dài từ năm 220 đến năm 280. Cùng với thời kỳ này, Việt Nam cũng đang nằm trong giai đoạn Bắc Thuộc lần thứ 2, kéo dài từ năm 43 tới năm 543. 

Lúc này, đất nước ta đang chịu sự đô hộ của các quốc gia phương Bắc với nhiều trận chiến đấu giành thuộc địa thường xuyên nổ ra. Miền Bắc Việt Nam thuộc một phần lãnh thổ của Trung Quốc (nằm ở địa phận hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây). Thời điểm này, miền Bắc Việt Nam có tên gọi là Giao Chỉ.

Vào năm 40, cuộc chiến đấu do hai vị tướng nữ là Trưng Trắc, Trưng Nhị làm náo loạn một vùng. Tuy nhiên, do chênh lệch quá nhiều về lực lượng, vũ khí,… cuộc khởi nghĩa thất bại. Năm 43, Giao Chỉ trở thành thuộc địa dưới sự cai quản của nhà Đông Hán. 

Cuối thế kỷ thứ 2 cũng chính là thời kỳ tiền Tam Quốc, sự suy yếu của Đông Hán đã làm nổi dậy các cuộc chiến tranh ở khắp nơi. Nhà Hán mất dần quyền lực tại các vùng lãnh thổ. Sĩ Nhiếp – thái thú quận Giao Chỉ, chính thức nắm quyền lực cao nhất tại vùng đất này. Sau đó, dưới sức mạnh quyền lực của mình, Sĩ Nhiếp nhanh chóng hợp nhất Đông Ngô vào Giao Châu. Từ đây, miền Bắc Việt Nam lúc này (Giao Chỉ) trở thành một quận của Giao Châu.

Đến năm 265, nhà Tấn khởi động hỗn chiến, cướp ngôi nhà Ngụy, Giao Châu bị chia cắt, Việt Nam thời bấy giờ cũng trở thành các phần thuộc địa khác nhau dưới sự  đô hộ của các nước phong kiến Trung Quốc.

Năm 679, vùng Giao Châu chia thành các châu nhỏ, lấy tên là An Nam đô hộ phủ. Lúc này, Việt Nam bị chia cắt thành nhiều vùng lãnh thổ với tên gọi khác nhau. Miền Bắc Việt Nam được gọi là An Nam, sau đó đổi tên thành Tĩnh Hải. 

Thời kỳ Tam Quốc sau này đã được viết lại thành cuốn tiểu thuyết kinh điển “Tam Quốc diễn nghĩa” và chuyển thể thành phim nổi tiếng. Nhiều người luôn thắc mắc về việc vào thời Tam Quốc Việt Nam thuộc nước nào? Qua bài viết trên đây bạn đã tìm được câu trả lời chưa? 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Gumroad - Blog chia sẻ công nghệ, giải trí, tổng hợp
Logo
Enable registration in settings - general